تبلیغات

۱_آشنایی با امام زمان وبالا بردن اطلاعات از این امام.

2_جواب دادن به سوالات دینی و مذهبی +سوالاتی که در ذهن بچه ها پدید می آید مانند:آیا تمام یاران امام زمان شیعه هستند؟

3_داشتن فضایی جذاب برای جوانان تاجذب بالا برود.

4_قرار دادن موزیک های ارزشی تا جوانانبه سوی موسیقی هایی بروند،که بر اساس دین مشخص شده است.مانند:حامد زمانی و علی اکبر قلیچ و...

5_قرار دادن اخبار قرانی تازه و جدیدتا آشنایی بالاتر برود،وانسان ها انس بیشتری با قران بگیرند.

6_قرار دادن وصیت نامه های شهدابه شکلی جذاب.

از این طریق می خواهیم جوانان راباشهداانس دهیم،وکاری کنیم که جوانان شهدا را الگوی خود قرار دهند.

7_قرار دادن خاطره هایی طنز وجذاب از جبهه.

8_قرار دادن خاطره های جذاب و تاثیر گزار از جبههد.تاجذابیت بیشتر شود.

9_آشنایی و قرار دادن سخنرانی های جذاب که برای جوانان خوب باشد،ومشکلاتشان را حل کند.